Gwarancje, reklamacje i zwroty towaru

Klient  ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zakupionych w sklepie  produktów w ciągu 14 dni od ich otrzymania, na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827).

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży otrzymany produkt należy odesłać na adres sklepu internetowego lasimona.pl wraz z wypełnionym formularzem zwrotu (https://lasimona.pl/upload/formularz_zwrotu.docx)

 

Jednak tylko wtedy, gdy produkt nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony, jest czysty, z oryginalnymi metkami , pozbawiony zapachu (np.: kremy, perfumy), kompletny, z dowodem sprzedaży. W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu.


Zwrot pieniędzy w kwocie równej cenie jaką Klient zapłacił za dany produkt będzie przesłany w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania paczki zwrotnej, przelewem na numer konta bankowego podanego przez Klienta w formularzu zwrotu.

 Koszt transportu zwracanego produktu pokrywa Klient.


Jeśli Klient zauważy, że produkt, który otrzymał posiada wady jakościowe lub inne powstałe podczas dostawy, ma prawo do złożenia reklamacji. Należy wtedy odesłać wadliwy towar w przeciągu 14 dni od daty otrzymania produktu oraz dołączyć wypełniony formularz (https://lasimona.pl/upload/formularz_reklamacyjny.docx) wraz z opisem przyczyn reklamacji podając swoje dane.


Sklep internetowy lasimona.pl zastrzega sobie prawo 2 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od momentu otrzymania paczki zwrotnej, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.
Nie stanowią wad fizyczne różnice, wynikające z parametrów technicznych edycji prezentacji lub jej odbioru.


Jeśli po otrzymaniu od nas przesyłki okaże się, że zakupiony został produkt w niewłaściwym rozmiarze lub kolorze można dokonać wymiany.
W takim przypadku należy odesłać do nas zakupiony produkt na swój koszt oraz skontaktować się z nami telefonicznie bądź mailem:
kontakt@lasimona.pl w celu szybkiego ustalenia i ewentualnego zarezerwowania produktu we właściwym rozmiarze lub kolorze.
Po otrzymaniu zwracanego do wymiany towaru w nienaruszonym stanie sklep internetowy lasimona.pl dokona wysyłki innego, ustalonego produktu na koszt Klienta.
Przesyłki wysyłane na koszt sklepu internetowego lasimona.pl nie będą odbierane.