Ochrona danych osobowych
Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez sklep internetowy lasimona.pl w celu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych (informowanie o nowościach i promocjach w sklepie).
Dane osobowe Klientów gromadzone poprzez formularz danych kontaktowych Klienta są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO /Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r./ Postawą przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim art. 6 RODO.

Każdy Klient, którego dane znajdują się w bazie danych sklepu internetowego lasimona.pl ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawiania i usuwania.

Prawa autorskie

Kopiowanie, reprodukowanie tekstów, fotografii i innych elementów z witryn sklepu internetowego lasimona.pl w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela sklepu, jest zabronione.

Wszelkie wykorzystanie zdjęć pochodzących ze sklepu internetowego lasimona.pl w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, w tym sprzedaży prezentowanych produktów na aukcjach internetowych i w innych sklepach, spowoduje rozpoczęcie dochodzenia praw sklepu z powodu kradzieży należących do niego materiałów.